Home

TAK është kompani e cila ofron shërbimet e transportimit të mjeteve motorike në rastet e aksidenteve rrugore apo defekteve në rrugë, në të gjithë territorin e Kosovës dhe në vendet e rajonit. Qëllimi i TAK sh.p.k. është që nëpërmjet aplikimit të politikave të avancuara të rrisim vetëdijen e qytetarëve/vozitësit në rrugë, të ofrojmë shërbimet tona profesionale në përmirësimin e fushës së transportit, asistencës rrugore duke zbatuar metodat dhe praktika të partnerëve tonë vendor dhe ndërkombëtare.

 

Abonohu ne
njeren nga pakot e TAK

Bartja e mjetit motorik nën kushtet e përifitimit të shërbimit të ofruar bëhet deri në destinacionin e dëshiruar sipas kërkesës së klientit.

15 EURO

• Në rast aksidenti pa limit • Prishja e veturës, 2 herë gjatë vitit *Ofertat janë të vlefshme për një vit *Shërbimet ofrohen 24/7

20 euro

• Në rast aksidenti pa limit • Prishja e veturës, 2 herë gjatë vitit • Një herë në vit Rent a car *Ofertat janë të vlefshme për një vit *Shërbimi ofrohet 24/7


25 euro

• Në rast aksidenti pa limit • Prishja e veturës pa limit • Në rast aksidenti ose prishje, dy herë në vit Rent a car *Ofertat janë të vlefshme për një vit *Shërbimi ofrohet 24/7

30 euro

• Në rast aksidenti pa limit; • Prishja e veturës dy herë në vit; *Ofertat janë të vlefshme për një vit *Shërbimi ofrohet 24/7 *Kjo pako vlen për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal i Zi.

Sherbimet 24/7
kudo qe jeni
need


TAK sh.p.k. ofron shërbime 24 orë në 7 ditë të javës,gjatë tërë vitit, duke qëndruar pranë klientit në çdo kohë dhe në çdo vend. Koha e dhënies së shërbimit ndaj klientit është 30 minuta nga momenti i pranimit të thirrjes nga klienti në qendrën e thirrjeve të TAK sh.p.k.


Call us now!

1Aliquam at sapien magna justo quis erat?
Lorem ipsum dolor sit amet quam. Sed neque. Pellentesque sed laoreet porta. Quisque vehicula est. Lorem ipsum primis in faucibus quis, tellus. Praesent wisi placerat dui. Etiam varius commodo porta. Sed ultricies tortor mauris, consequat urna mattis sem. Mauris ornare ornare. Nam quis venenatis in.
2Curabitur nec sem pede massa?
Donec auctor mi. Aliquam luctus eget, purus. Sed adipiscing. Duis hendrerit lacus. In urna. Suspendisse potenti. Cras orci. Suspendisse sollicitudin. Cras hendrerit nulla ligula eget odio est sem, vulputate wisi bibendum mi, nec libero. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas felis. Morbi pede. Lorem ipsum.
3Donec vestibulum justo a diam ultricies?
Donec tempus nunc. Maecenas orci blandit egestas ipsum dolor quam, lobortis sed, fermentum eu, rhoncus ut, eros. Phasellus vitae mauris. Lorem ipsum dolor gravida massa a metus. Nulla congue. Mauris vehicula non, dictum accumsan congue. Proin cursus, lacus magna, at lorem nec odio. Suspendisse fermentum.
4Fusce wisi arcu pellentesque sagittis vel?
Curabitur sit amet, sodales eu, faucibus augue. Pellentesque scelerisque a, tellus. Ut rhoncus non, dolor. Vestibulum ante sit amet tempus urna eros viverra arcu, dapibus mauris tincidunt turpis libero, pulvinar ut, tristique eu, ullamcorper et, bibendum mauris nec nunc libero, fringilla est, viverra elit metus.
5Integer lorem non enim fringilla orci?
In ornare velit tristique libero quis ante. Quisque nulla. Vivamus posuere vehicula neque ut lacus nibh, dictum sem. Nam ullamcorper at, congue eu, aliquam tempor enim ac lacus lorem, tempus dignissim. Phasellus vestibulum. Nulla posuere cubilia Curae, Duis commodo ante. Vivamus justo. Aenean congue eleifend.
6Pellentesque orci luctus et nisl urna?
Vestibulum ullamcorper ligula tortor in sollicitudin turpis non nulla. Suspendisse eu sodales libero. Pellentesque molestie lorem hendrerit laoreet. Nam id sollicitudin eu, fringilla gravida. In quis pede nunc faucibus nibh. Fusce ullamcorper. Mauris mattis vel, augue. Sed laoreet urna sit amet, elementum eu, eleifend placerat.

 

Call Center